iTaxi dba o bezpieczny przejazd uczniów International School of Warsaw [PL/ENG VERSION]

31 października 2018

Z przyjemnością informujemy, że wraz z początkiem października iTaxi zostało oficjalnym partnerem flotowym International School of Warsaw – międzynarodowej szkoły dla dzieci w Bobrowcu!

International School of Warsaw (ISW) to szkoła o nowatorskim podejściu do nauczania, w której każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny, umożliwiający rozwój własnych predyspozycji oraz zainteresowań. Placówka jako pierwsza w kraju realizuje zajęcia w systemie STEaM, który łączy w sobie edukację z zakresu technologii, nauk ścisłych, matematyki oraz sztuki. Dzięki niemu w uczniach pobudzana jest ciekawość oraz krytyczne myślenie, dzieci uczą się również podejmowania trudnych decyzji i ryzyka, a także poszukiwania niestandardowych rozwiązań i współpracy. Co więcej, dzięki angażującym, interaktywnym zajęciom oraz międzynarodowemu otoczeniu, dzieci stają się bardziej otwarte na świat oraz chęć rozwoju osobistego. International School of Warsaw przygotowuje je do życia we współczesnym i pełnym wyzwań świecie w taki sposób, aby w przyszłości stali się ekspertami oraz liderami w preferowanych przez nich dziedzinach.

International School of Warsaw wyróżnia także nowatorskie podejście w zakresie bezpieczeństwa transportu podopiecznych. Placówka szukała niezawodnego i bezpiecznego partnera transportowego dla dzieci w drodze do szkoły lub z powrotem do domu, a po dokonaniu starannej selekcji postanowili wybrać nas, iTaxi, jako partnera w tym zakresie. Jesteśmy niezwykle dumni, że zostaliśmy obdarzeni takim zaufaniem i od początku października każdego dnia odwozimy ponad 100 dzieci do szkoły i domów! Kierowcy korzystają z aplikacji MyISW Transport, stale informując rodziców o położeniu ich dziecka. Dzięki temu mogą być pewni, że ich pociechy bezpiecznie dotrą na miejsce.

ENGlISH VERSION

We are pleased to inform that at the beginning of October iTaxi became the official fleet partner of the International School of Warsaw – the international school for children in Bobrowiec!

The International School of Warsaw (ISW) is a school with an innovative teaching approach, where all the children are treated in an individual way enabling to develop their own talents and interests. The school is the first Polish institution that conducts classes in the STEaM system which integrates education from the area of technology, sciences, maths and art. It boosts students’ curiosity and critical thinking. Children learn how to take risk, make difficult decisions and seek non-standard solutions and cooperation. Furthermore, thanks to absorbing and interactive classes as well as the international surrounding children become more open-minded and eager for personal development. The International School of Warsaw prepares them for living in the modern and challenging world so that in the future they can become experts and leaders in their favoured areas.

The International School of Warsaw also distinguishes itself with an innovative approach in the area of the safety of pupils’ transport. The school searched for a reliable and safe transport partner conveying children to school or driving them back home. Following a thorough selection, the choice in this matter fell on us, iTaxi. We are extremely proud to be so trusted and have the opportunity to drive more than 100 children to school and back home every day. Our drivers use the MyISW Transport application, thanks to which parents are constantly informed about the location of their children who are bound to reach their destination safely.

Udostępnij

Podobne artykuły