Jak usunąć konto iTaxi?

Jak usunąć konto z profilem prywatnym?

 • Konto z profilem prywatnym możesz usunąć samodzielnie wybierając opcję Usuń w Aplikacji iTaxi. Znajdziesz ją w zakładce Profil w ustawieniach prywatności. Opcja dostępna jest dla urządzeń z system iOS i Android.
 • Żądanie usunięcie konta z profilem prywatnym możesz również przekazać bezpośrednio do naszego Biura Obsługi Klienta wysyłając zgłoszenie mailowe na adres [email protected].
 • Konto jest usuwane niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia.
 • Usunięcie konta z profilem prywatnym stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o  świadczenie usług drogą  elektroniczną  i jej rozwiązanie.

Jak usunąć konto z profilem biznesowym?

 • Żądanie usunięcie konta z profilem biznesowym należy przekazać bezpośrednio do naszego Biura Obsługi Klienta wysyłając zgłoszenie mailowe na adres [email protected].
 • Usunięcie konta z profilem biznesowym następuje wyłącznie na wniosek osoby zarządzającej takim kontem (administratora konta biznesowego).
 • Konto jest usuwane niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia.
 • Usunięcie konta z profilem biznesowym stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o  świadczenie usług drogą  elektroniczną  i jej rozwiązanie.

Jak zarządzamy Twoimi danymi po usunięciu konta?

Twoimi danymi zarządzamy zgodnie z naszą polityką prywatności.

 • Użytkownik aplikacji jako klient konsument. Dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz po zakończeniu umowy do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu wycofania zgody z innych aktów prawnych lub zgłoszenia sprzeciwu. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia. Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 • Użytkownik aplikacji jako klient biznesowy (jednoosobowa działalność gospodarcza). Dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia świadczenia usługi oraz po zakończeniu umowy do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu wycofania zgody z innych aktów prawnych lub zgłoszenia sprzeciwu. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia. Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 • Użytkownik aplikacji jako pracownik klienta biznesowego. Dane użytkowników (pracowników) podane przez klienta biznesowego, w związku z korzystaniem z usług przez tych pracowników, będę przetwarzane przez czas dysponowania przez nich kontem, a po usunięcie tego konta, (niezależnie od przyczyn usunięcia) będą przetwarzane przez okres przedawniania roszczeń. W przypadku wystąpienia roszczeń po Twojej stronie lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu wycofania zgody z innych aktów prawnych lub zgłoszenia sprzeciwu. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia. Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 • Użytkownik aplikacji jako osoba reprezentująca klienta biznesowego. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy między iTaxi i organizacją, którą reprezentujesz, a także do przedawniania roszczeń. W przypadku wystąpienia roszczeń po stronie organizacji, którą reprezentujesz lub iTaxi dane osobowe będą przetwarzane do momentu ostatecznego zakończenia sprawy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu wycofania zgody z innych aktów prawnych lub zgłoszenia sprzeciwu. Z kolei informacje przetwarzane w celu udostępnienia (np. organom) przetwarzamy do momentu ich udostępnienia. Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów podatkowych.