Jak zostać taksówkarzem?

09 sierpnia 2017

Lubisz jeździć samochodem, chcesz wykonywać wolny zawód? Połącz to, zasilając szeregi społeczności taksówkarskiej. Zostanie taksówkarzem nie nastręczy Ci wielu problemów, a radość z jazdy i przyzwoite zarobki w zupełności zrekompensują Ci przejście kursu, zdobycie licencji i przystosowanie pojazdu.

Chcesz zostać taksówkarzem? Sprawdź, czy spełniasz wymagania prawne

Istnieje kilka wymagań określonych aktami prawnymi, które musisz spełnić, by przewozić pasażerów. Pierwszym z nich jest posiadanie aktualnego prawa jazdy kategorii B, a także ukończenie 21 roku życia. Poza tym musisz posiadać tytuł prawny określający dysponowanie pojazdem, którym zamierzasz wykonywać zawód. Nie obędzie się również bez: zaświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych, zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia z transportu drogowego lub zaświadczeniu o pięcioletnim okresie pracy jako kierowca zawodowy.

Chcąc zostać taksówkarzem, nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko: zdrowiu i życiu, obyczajności i wolności seksualnej, mieniu, wiarygodności dokumentów, środowisku i bezpieczeństwu komunikacji.

Nie obędzie się bez założenia firmy

Żeby móc zatrudnić się jako taksówkarz, musisz założyć działalność gospodarczą. Teoretycznie możesz wybrać każdy rodzaj działalności poza spółką partnerską. Kierowcy najczęściej decydują się na najprostszą w prowadzeniu i jedną z najtańszych form w utrzymaniu – jednoosobową działalność gospodarczą. Powinieneś spokojnie i rozważnie zastanowić się, jaką formę opodatkowania wybrać, a także, czy zamierzasz być płatnikiem VAT. Przed podjęciem decyzji, najlepiej skonsultuj je z doradcą podatkowym lub księgowym.

Jak zdobyć licencję taksówkarską?

Licencja to najważniejszy dokument, który umożliwi Ci wykonywanie zawodu taksówkarza. Otrzymasz ją po ukończeniu szkolenia oraz zaliczeniu egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką. Jeśli przez co najmniej 5 lat wykonywałeś zawód taksówkarza, wówczas nie musisz podchodzić ani do kursu, ani do egzaminu – wystarczy, że przedstawisz stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Czego będziesz się uczył podczas ubiegania się o licencję taksówkarza? Przede wszystkim topografii miasta lub miejscowości, w której zamierzasz wykonywać zawód. Poza tym zapoznasz się z przepisami ustawy o ruchu drogowym i przepisami prawa przewozowego. Podczas kursu dowiesz się, jakie uprawnienia posiada inspekcja transportu drogowego i policja, poznasz prawo pracy i zagadnienia podatkowe. Poza tym zostanie przedstawione Ci prawo miejscowe, przepisy metrologiczne dotyczące taksometrów.

Licencja wydawana jest na określone auto, a także obszar wykonywania działalności. Obszarem tym może być miasto, gmina oraz gminy sąsiadujące. W przypadku licencji wydawanych na obszary miejskie dokument wydaje prezydent miasta, natomiast w przypadku gmin – wójt lub burmistrz. Licencję na obszar gmin sąsiadujących otrzymasz w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta.

Wyposażenie taksówki

Samochód, którym zamierzasz prowadzić działalność, musi być wyposażony w homologowaną kasę fiskalną oraz taksometr. Poza tym auto musi posiadać standardowe systemy bezpieczeństwa oraz klimatyzację, a także radio, jeśli zamierzasz się zrzeszyć w korporacji taksówkarskiej.

Chcesz zostać taksówkarzem? Dołącz do nas!

Udostępnij

Podobne artykuły