Nowa ustawa może zmienić rynek przewozowy

01 czerwca 2018

Ministerstwo Infrastruktury poddało opiniowaniu projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym, a także ustawy o czasie pracy kierowców. Wedle uzasadnienia projektu, zmiany mają wytworzyć spójne i uniwersalne warunki prawne dla wszelkich podmiotów działających na rynku przewozów osób. Tym samym zmiany mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów oraz umożliwić skuteczniejsze kontrolowanie prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty działające w branży przewozu osób.

Skąd takie zmiany?

Wedle osób odpowiedzialnych za wprowadzenie projektu, rynek taksówkarski dotyka nierówna konkurencja między podmiotami działającymi w sposób nielegalny i niezgodny z prawem z rzetelnymi i legalnymi firmami taksówkarskimi. Podmioty prowadzące działalność taksówkarską w sposób nielegalny uchylają się od płacenia podatków, działają bez licencji, nie płacą wyższych składek ubezpieczenia, a przez to są w stanie oferować tańsze usługi.

Ustawa zamiast ułatwiać, utrudni prowadzenie działalności gospodarczej na rynku taksówkarskimi

Projekt zmian ustaw o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców może zahamować rozwój rynku transportu samochodowego, a także rozwijających się w nim technologii. Ustawa nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Wedle projektu, ustawodawca planuje wprowadzić nieprecyzyjną definicję pośrednictwa przy przewozie osób, co może zaburzyć funkcjonowanie aplikacji, przez które możliwe jest zamawianie kursów, a także rozregulować aspekt prywatnego i niekomercyjnego przewozu osób. Co więcej, administracja publiczna uzyska uprawnienia do sankcjonowania – w tym nakładania kar pieniężnych za wszelkie przejawy działania niezgodnie z ogólnikową definicją pośrednictwa.

Kwestią sporną pozostaje także próba nałożenia obowiązku posiadania środków finansowych albo majątku na terenie Polski przez firmę świadczącą usługi pośrednictwa w transporcie osób. Zapis ten jest sprzeczny ze swobodą świadczenia usług oraz przedsiębiorczości, która zapewniana jest przez prawo Unii Europejskiej.

Prace nad ustawą trwają

Prace nad zmianami w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców trwają. By móc opiniować projekt, konieczne jest wstrzymanie się do etapu prac legislacyjnych w parlamencie.

Udostępnij

Podobne artykuły