Resort infrastruktury zmienia przepisy dotyczące przewozu osób

21 września 2017

Ministerstwo Transportu i Budownictwa zaprezentowało zmianę ustawy o transporcie drogowym, która w założeniu reguluje funkcjonowanie polskiego runku przewozu osób i taxi. Jedną z podstawowych zmian było wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób, a także ustawienie wymogu posiadania licencji na przewóz osób.

Zmiany prawne w branży przewozu osób

Wedle Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wprowadzenie nowych zapisów dotyczących branży przewozu osób jest konieczne ze względu na rozproszenie rynku oraz by zapewnić równe warunki konkurencji podmiotom świadczącym usługi przewozu osób.

Licencja na przewóz osób dla wszystkich podmiotów

Jedną z podstawowych proponowanych zmian jest wprowadzenie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób. Licencja jest wymagana od podmiotu pośredniczącego przy przewozie osób i nie będzie stanowiła znacznego obciążenia dla przedsiębiorców. Jej rolą jest ujednolicenie zasad prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

Jak czytamy: „Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z potrzeby liberalizacji niektórych warunków związanych z uzyskaniem licencji upoważniającej do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zarobkowego przewozu osób ww. pojazdami. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają istotne aspekty organizacji rynku drogowego przewozu osób, w tym funkcjonowanie nowych modeli firm. Obowiązek posiadania licencji na pośrednictwo przy przewozie osób i warunków z tego wynikających przez wszystkich pośredników, ma na celu wprowadzenie równych i uczciwych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze rynku.”

Gotowy projekt zmiany ustawy pojawił się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednak nadal jest on konsultowany – między innymi przez prezesa iTaxi.

Udostępnij

Podobne artykuły