Jaka jest różnica między taksówką, a przewozem osób?

04 października 2017

Zarówno przewóz osób, jak i taxi są regulowane prawnie. Różnica między tymi dwoma działalnościami dotyczy nie tylko charakteru wykonywanych przewozów pasażerów, ale również wyposażenia i oznaczenia pojazdów.

Charakterystyka przewozu osób

Wedle artykułu 4 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. nr 874 z późn. zm.) przewóz osób jest przewozem okazjonalnym. Nie zawiera się w ramach przewozów regularnych, przewozów wahadłowych oraz regularnych specjalnych. Wedle zapisów prawnych przewoźnicy realizujący okazjonalny przewóz osób nie podlegają uchwałom rad gmin. Oznacza to, że mogą podawać dowolne stawki za usługi transportu. Poza tym nie mogą znakować swoich pojazdów w taki sposób, który mógłby budzić w kliencie wątpliwość, z usług jakiego przewoźnika korzysta. Oznakowania nie mogą nawiązywać do oznakowań wykorzystywanych przez taksówki.

Poza tym na samochodach wykorzystywanych do przewozu osób nie można umieszczać widocznych oznakowań z danymi adresowymi i reklamowymi, które mogą umożliwić identyfikację przedsiębiorcy. Wewnątrz pojazdów nie mogą być instalowane taksometry.

Czego wymaga się od kierowców? Nie muszą oni zdawać egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką. Konieczne jest jednak zdobycie specjalnej licencji przewoźnika wydawanej przez starostę. Jakie wymagania musi spełnić przewoźnik ubiegający się o licencję? Musi cieszyć się dobrą reputacją, posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, a także wykazać stabilną sytuację finansową oraz posiadać pojazd służący do przewozu od 7 do 9 osób razem z kierowcą.

Charakterystyka taksówek

Przewozy wykonywane taksówką regulowane są zapisem art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym. Taksówki muszą być odpowiednio oznakowane i wyposażone w taksometr z ważnym dowodem legalizacji.

Co więcej, taksówkarze muszą przejść obowiązkowy egzamin z prawa o ruchu drogowym oraz uzyskać licencję taksówkarską. Cena za przejazd taksówką regulowana jest przez uchwały rady gminy. Przykładowo w Warszawie opłata za 1 km w taryfie 1 nie może wynosić więcej niż 3 zł.

Udostępnij

Podobne artykuły