Czy taksówkarz musi mieć zapięte pasy wioząc Klienta?

21 września 2017

W sieci możemy spotkać się ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi zapinania pasów przez taksówkarzy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Podzielone opinie spotykamy nie tylko wśród internautów, ale również wśród mniej obeznanych z prawem policjantów.

Pasy bezpieczeństwa – jak sama nazwa wskazuje – służą do zapewniania bezpieczeństwa kierowcy, pasażerom pojazdu, a także innym uczestnikom ruchu. Ich stosowanie regulowane jest przez Prawo o ruchu drogowym (art. 39). Jakie informacje możemy z niego wyczytać?

Kogo nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?

Wedle Art. 39. 1.: Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;

2) kobiety o widocznej ciąży;

3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Dlaczego taksówkarz nie musi zapinać pasów?

Wnioskując z przytoczonego zapisu prawnego, taksówkarze wiozący klienta nie są zmuszeni do zapinania pasów bezpieczeństwa. Ma to związek z potencjalnym zagrożeniem ze strony klienta. Zapięte pasy bezpieczeństwa mogą utrudniać taksówkarzowi reakcję obronną. Dlatego też taksówkarze, którzy obawiają się reakcji wiezionych pasażerów, mogą nie zapinać pasów bezpieczeństwa. Jeżeli jednak taksówkarz nie wykonuje kursu z klientem, wówczas zmuszony jest do korzystania z pasów przez cały czas.

Udostępnij

Podobne artykuły