Zadbaj o czyste powietrze – jeździj taksówkami

26 stycznia 2018

Smog w Polsce to palący temat, który nie schodzi ze świeczników nawet po zakończeniu okresu grzewczego. Obecnie problem zanieczyszczeń powietrza powodowany jest głównie przez tzw. niską emisję (52 proc. sumarycznej ilości zanieczyszczeń) i transport drogowy (10 proc. udziału w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza). Pomińmy niską emisję i skupmy się na zanieczyszczeniach generowanych przez ruch drogowy.

Czy wiesz, co wydobywa się z rury wydechowej samochodów?

Szkodliwych i niebezpiecznych substancji wydobywających się z rury wydechowej jest całkiem sporo. Zaliczamy do nich przede wszystkim: pyły PM 2.5 i PM10, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, tlenki azotu i ozon.

Pyły 2.5 i PM 10 to przede wszystkim cząsteczki popiołów, metali ciężkich i sadzy generowanych podczas spalania paliwa. Wartość liczbowa cząstek określa ich średnicę w mikrometrach. Cząstki PM 10 są w stanie przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc powodując alergie, trudności w oddychaniu i kaszel. Cząstki PM 2.5 to przede wszystkim substancje chemiczne o wiele niebezpieczniejsze dla zdrowia niż substancje PM 10.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powstające przy spalaniu niecałkowitym paliw samochodowych odznaczają się właściwościami rakotwórczymi. Tlenki azotu odpowiedzialne za tworzenie się azotu przygruntowego również należą do substancji szkodliwych dla naszego zdrowia. Transport drogowy stanowi główne źródło emisji tlenków azotu do atmosfery.

Transport drogowy odpowiada za 32 proc. emisji tlenków azotu, 13 proc. emisji pyłu PM 2.5 oraz 8,7 proc. emisji pyłu PM 10. W dużych aglomeracjach miejskich transport drogowy stanowi źródło nawet 40 proc. emisji pyłów PM 2.5 i PM 10, a także 15 proc. źródło emisji benzo(a)pirenu.

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza przez transport drogowy

Wśród kluczowych przyczyn rosnącego zanieczyszczenia powietrza związanego z emisją transportu samochodowego możemy wymienić demograficzny wzrost liczby samochodów, ich słaby stan techniczny oraz brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

W samym 2014 roku na 1000 mieszkańców przypadało 487 samochodów – to więcej niż średnia krajów UE. Wzrost samochodów r/r oscyluje w granicach 17 proc., a Polacy zdecydowanie chętniej od pozostałych krajów UE wybierają prywatny transport, odrzucając inne formy transportu.

Walcz ze smogiem – jeździj taksówkami!

iTaxi również włącza się do walki ze smogiem. Zachęcamy naszych klientów do częstszego wybierania taksówek. Stawiając na ten rodzaj transportu, mogą Państwo znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia oraz życia substancji chemicznych.

Nieustannie monitorujemy stan techniczny pojazdów naszych kierowców. Oferujemy również wynajem nowoczesnych samochodów hybrydowych, które pozwalają skutecznie obniżyć emisję niebezpiecznych substancji. Premiujemy proekologiczne zachowania i wierzymy, że wspólnie uda nam się ograniczyć problem smogu w polskich miastach.

Udostępnij

Podobne artykuły