Zmiany w regulaminie

30 października 2023

Od 07.11.2023 roku zmieniamy:

Regulamin korzystania z usług i aplikacji iTaxi

Wprowadzone zmiany mają na celu uzupełnienie i dostosowanie zapisów do zmian w przepisach oraz w świadczonej usłudze.

Najważniejsze zmiany:
– dostosowanie zapisów do przepisów ujętych w dyrektywie Omnibus,
– doprecyzowanie zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności,
– rozszerzenie zakresu możliwości zamawiania przejazdów z Ceną Gwarantowaną.

Udostępnij

Podobne artykuły