Jak wygląda egzamin na taksówkarza w Warszawie?

05 października 2017

By móc zgodnie z prawem uprawiać zawód taksówkarza, niezbędne jest uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. By zdobyć takie uprawnienia, należy spełnić kilka wymogów, zarejestrować działalność gospodarczą, a także zdać egzamin.

Jakie warunki trzeba spełnić, by starać się o licencję taksówkarską?

Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie zawodu taksówkarza wedle przepisów udziela się przedsiębiorcy spełniającemu wymagania, które określa art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym. Przytoczony zapis prawny określa, że o licencję starać się mogą podmioty prawne, które:

  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe;

  • posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą albo są członkami organu zarządzającego osoby prawnej, uczestniczą w zarządzie spółki komandytowej lub jawnej;

  • posiadają tytuł prawny do dysponowania pojazdem, który spełnia wymagania techniczne prawa o ruchu drogowym;

  • nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;

  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, które potwierdza zdany egzamin.

Jak wygląda egzamin na taksówkarza w Warszawie?

Najnowsze przepisy określające przebieg i formułę egzaminu zostały wprowadzone w życie 21 listopada 2013 roku przez Radę miasta stołecznego Warszawy w uchwale nr LXXI/1843/2013. Wedle uchwały, egzamin składany przed komisją egzaminacyjną ma potwierdzić znajomość przepisów prawa miejscowego i znajomość topografii Warszawy.

By przystąpić do egzaminu, należy złożyć zaświadczenie o ukończonym szkoleniu na taksówkarza, a także wnieść i przedstawić dowód opłaty za egzamin, który w Warszawie kosztuje 260 złotych. Egzamin musi zostać przeprowadzony do 60 dni od złożenia wniosku przez interesanta.

Pełny zakres egzaminu został podany w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W skład pytań teoretycznych na egzaminie wchodzą takie zagadnienia jak: Prawo miejscowe, znajomość topografii ulic, placów i osiedli mieszkaniowych, znajomość zabytków i muzeów, położenia ambasad i szpitali, urzędów, miejsc noclegowych oraz rekreacji.

Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, z czego 4 pytania dotyczą przepisów prawnych, a 16 pytań związanych jest z topografią miasta: lokalizacji obiektów, czterech pytań o osiedla w określonych dzielnicach i cztery pytania związane z trasami przejazdu. By zaliczyć egzamin, należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi, czyli prawidłowo zaznaczyć 16 pytań. Egzamin jest przeprowadzany w sali konferencyjnej Urzędu m.st Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Po zdaniu egzaminu wystarczy zostać kierowcą jednej z warszawskich korporacji, np. wypełnić formularz online w iTaxi – jednej z największych sieci taksówkarskich.

Udostępnij

Podobne artykuły