Zorganizowane kontrole przewoźników w Warszawie

21 grudnia 2017

W grudniu i listopadzie odbyły się kontrole przewoźników poruszających się po stolicy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczna i policją przeprowadził zorganizowaną kontrolę legalności prowadzenia przewozu osób taksówką oraz samochodem osobowym na terenie Warszawy, a także przestrzegania obligatoryjnych przepisów prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Jak wypadły wyniki akcji wśród firm taksówkarskich? Sprawdźmy, jak prezentuje się sporządzony raport z dwumiesięcznej kontroli

294 kontroli i mandaty na łączną kwotę 17 900 zł

Uzyskane statystyki są zatrważające. Z niemal trzystu kontroli w ponad 81 z nich stwierdzono nieprawidłowości. 36 przewoźników, którzy zostali poddani kontroli, nie posiadało wymaganej licencji na przewóz osób. 15 kierowców przewoziło pasażerów w nieoznakowanych pojazdach, a 21 osób podszywało się pod kierowców warszawskich korporacji.

Co więcej, 16 kierowców poddanych kontroli nie posiadało kasy fiskalnej, a 20 nie spełniło kryteriów konstrukcyjnych pojazdu. 10 kierowców nie legalizowało taksometru, a 51 nie zdało egzaminu z topografii miasta i obowiązujących przepisów z prawa o ruchu i transporcie drogowym.

Smutne skutki kontroli przewoźników

W sumie służby kontrolujące legalność działalności warszawskich przewoźników zatrzymały 10 dowodów rejestracyjnych i wystawiły 71 mandatów o łącznej kwocie 17 900 złotych. Ze względu na naruszenie ustawy o transporcie drogowym, przepisów prawa miejscowego, przepisów karno-skarbowych oraz ustawy o transporcie drogowym, skierowano 16 wniosków do sądu.

iTaxi to w pełni legalna korporacja taksówkarska

Opierając naszą działalność na solidnych zasadach etycznych, a przede wszystkim, na zapisach obowiązującego prawa, dostarczamy w pełni legalną usługę transportu osób – nie tylko na terenie Warszawy, ale w całej Polsce, respektując prawo miejscowe. Obserwując sytuację na rynku, dążymy do nieustannego rozwoju i pragniemy wpływać na poprawę warunków funkcjonowania branży taksówkarskiej.

Udostępnij

Podobne artykuły